xpt 056. QUARTETT Viola d’amore, Altflöte, Bassetthorn

Titel: QUARTETT opus 39/b 
xpt 56
Besetzung: Viola d'amore, Altflöte, Bassetthorn, Heckelphon
Jahr: 1985
Dauer: 14 Minuten
Uraufführung: 
Noten bestellen (edition49): xpt 056. QUARTETT opus 39/b

Mehr Werke für Viola d´amore

  • Titel: SONATE für Viola d'amore xpt 55 Besetzung: Viola d'amore Jahr: 1985 Dauer: 12 Minuten Uraufführung: 23. August 1988 Stuttgart Noten bestellen (edition49)